در و پنجره تک حالته-مولیون ثابت

در و پنجره تک حالته-مولیون ثابت از بغل به کمک لولاها به داخل و یا بیرون باز می شود و تهویه مناسب هوا را به وجود می آورد. بازشوی در و پنجره تک حالته-مولیون ثابت به نحوی به قاب پنجره متصل است که پس از بسته شدن پنجره حداکثری عایق بودن در مقابل اتلاف انرژی و ورود آلودگی صوتی را به وجود می آورد.
در طراحی در و پنجره تک حالته-مولیون ثابت برای ساختمان ها از کنارهم قرار دادن لنگه های بازشو و لنگه های ثابت ترکیب های زیبایی بدست می آید. در ساخت پنجره های اتاق خواب ها و دیگر بخش های ساختمان استفاده از این نوع بازشو رایج است.
25--
ما همیشه در دسترس شما هستیم با ما تماس بگیرید