پنجره خلیجی یا Bay Window

یکی از عوامل زیبایی نمای ساختمان پنجره هاست.دربسیاری ازنماها پنجره خلیجی یا Bay Window جلوه ای ویژه به نما می دهد.پنجره خلیجی یا Bay Window ترکیبی از تعدادی پنجره های ثابت و بازشو است که بادر کنارهم قرارگرفتن تحت زوایای مشخص قوسی چند ضلعی را پدید می آورند.
کاربرد عمده پنجره خلیجی یا Bay Window اغلب در پذیرایی خانه است. مدل پنجره خلیجی یا Bay Window به نوعی است که فضای خانه را بزرگتر جلوه می دهد و دیدی وسیع به بیرون ایجاد می کند.
  • این پنجره مقاومت بالای انواع ثابت وبازشو راحفظ میکند.
  • امکان قرارگرفتن کتیبه نیز درآن وجوددارد.
  • به دلیل نصب شیشه ساده درآن وهزینه تولیدکمتر،نسبت به پنجره کمانی مقرون به صرفه تر است.
23--
ما همیشه در دسترس شما هستیم با ما تماس بگیرید